Enkelt samband

Aspergers syndrom handlar om svårigheter att uppfatta outtalade sociala regler och "sociala spel".

Det är i nutid det blir mer och mer och mer av allt sådant, det är i nutid man t o m har myntat ett begrepp som "social kompetens" - nästan exakt vid samma tid som Asperger kom till officiellt som diagnos.

Det är just i vår tid de allra vanligaste har börjat jobba verkligt maximalt för att "slimma" samhället ännu mer, och verkligen skruva åt och stressa fram högre och högre krav på människor för att vi ska hänga med här i världen.

Om man bara satte ner foten lite, och saktade ner takten med vilket detta sker - eller kanske t o m insåg vad man sysslar med, och lade av och började gå tillbaka lite mer till regler och system som är större chans att alla klarar...

...så skulle kanske t o m diagnosticerandet minska igen.

De allra mest neurotypiska har helt enkelt fattat sämre och sämre att inte alla är exakt som de, och tagit sig rätten att stänga mer och mer av samhället för alla lite annorlunda på senare år, så att vi verkligen fått problem, och fler av oss fått problem. Det är på det sättet de som har skapat problemen.

Den enklaste lösningen är faktiskt att få dem att förstå detta, och dra i bromsen.

Är det möjligt att göra? Finns insikten? Finns viljan?


Första officiella fotot av Sarah Jessica Parkers tvillingar

Första officiella familjefotot av Sarah Jessica Parker och Matthew Broderick, med tvillingdöttrarna Marion Loretta Elwell och Tabitha Hodge, födda 22 juni 2009.

First official photo of twin daughters Marion Loretta Elwell Broderick and
Tabitha Hodge Broderick, born to Sarah Jessica Parker and Matthew
Broderick on June 22, 2009. Via image.net

Hur kan man vara bloggare...

...och inte blogga oftare än så här? :-D

Back on track! Let´s try to stay there...

hits