En osanning är en osanning är en osanning...

Den första Volvo-modellen ÖV4, 1927-1929, hette just så. De tio provexemplar som byggdes 1926-27 namngavs ett och ett efter dagens namn i almanackan, och ett blev rimligen klart den 25 juli 1926 och fick heta Jakob.

Just exemplaret "Jakob" måste ha hamnat i en miljö där många kände väl till det och alltid refererade till just den bilen som "Jakob". Märkligt nog ledde det så småningom till att världen fick för sig att det var själva den serietillverkade modellserien ÖV4 som av sin samtid hade brukat kallas Jakob.

Alternativt tyckte Volvo själva rakt av att det fanns anledning att börja plantera den historien.

Någonstans på vägen ner mot nutid, långt innan ens Volvos 50-årsjubileum 1977, hade det åtminstone blivit en etablerad "sanning" att ÖV4-modellen "av verkstadshumorn populärt brukade kallas Jakob".

Inför Volvos 50-årsjubileum när fordonshistoriker plöjde igenom Volvos historia utan och innan för att skriva djuplodande artiklar om jubileet i alla möjliga motortidningar kom man så klart den här förklaringen på spåren, och vid den tiden kom det ut i artiklar både här och där, typ "nu får man tydligen lära om, att 'Jakob' inte alls har brukat kallas 'Jakob'..."

Jag har läst massor av motortidningar från 1976-77 där detta klarlades fullkomligt.

Volvo har dock aldrig velat ha det så. Volvo har medvetet valt att behålla sin fina goda gamla söta historia att ÖV4 "kallades" Jakob.

Sant är helt klart att modellen ofta och ihärdigt kallas Jakob nu för tiden.

Och det är väl för höge farao en lika charmig och gullig historia om hur ett smeknamn kan uppstå att erkänna att det faktiskt inte var så när det begav sig, men att förvanskningar på vägen skapade läget där man började skriva om att modellen hade brukat kallas så?

Volvo tycker däremot uttryckligen att "kallades populärt av verkstadshumorn för Jakob" är en bättre historia.

Den har de valt att hålla fast vid.

deras egen hemsida om historiska modeller, kallas modellen "ÖV4 JAKOB" redan i rullgardinsmenyn, och i texten om modellen som består av två stycken, har man för säkerhets skull lagt till meningen The ÖV4 was often nicknamed "Jakob" sist i bägge styckena.

Pja, jag antar att en osanning inte kan upprepas nog många gånger om man vill nöta in den som påstådd sanning...


Fredagen den 13:e! Och Jason på vita duken!!!

Pja. Så är dagen här. 18.30 blir det Friday the 13th på Rigoletto. Och 21.15 blir det Friday the 13th på Rigoletto. Och 23.59 blir det Friday the 13th på Rigoletto.

Aaaah!!! Vilken dag!!!

A- och B-människor (dygnsrytm!)

Citerar ett inlägg från Aspergerforum, som säger det mesta:

Angående den allmänna synen att morgonmänniskor hör till "normaliteten" och med den tidsfascism/moralism som råder i samhället vill jag informera om att det finns en ypperligt fin organisation med namnet B-samfundet. De hävdar att individens dygnsrytm är ärftligt eller genetiskt betingat. För att ni ytterligare ska förstå snillrikheten med denna organisation följer här nedan deras tio budord; 


1. Individens dygnsrytm är genetiskt och ärftligt betingad. Samhället bör vara så inrättat att det underlättar för olika dygnsrytmer.


2. Vi arbetar för att bryta A-tidstyranniet, för en bättre värld där man erkänner och accepterar olika dygnsrytmer. Därigenom når man en bättre livskvalitet, mer produktiv arbetstid och stora samhällsekonomiska vinster genom att inte alla är på samma vägar vid samma tid.


3. Vi arbetar för lika rätt mellan A-människor och B-människor. Olika dygnsrytmer skall respekteras i samhället och på arbetsplatser.


4. Vi arbetar för en flexibel arbetsmarknad där det tas hänsyn till den personliga tidsrytmen.


5. Vi arbetar för att få separata A- och B-avtal vid nästa avtalsförhandlingar.


6. Vi arbetar för att det skall finnas dagis, skolor, gymnasier och universitet som har öppet under b-intervall, kl 10.00-20.00.


7. Vi vill understödja och ta fram forskning om dygnsrytmer.


8.  Vi vill upprätta en b-certifiering som skall göra det lättare att finna arbetsplatser som tillämpar anpassad tidsrytm.


9. Globalt arbetar vi för en bättre värld som understöder människors olika dygnsrytm, arbets- och livsrytmer.


10. Om världens ledare varit män och kvinnor, av både a och b-typ, då hade samhället sett annorlunda ut.


Individens dygnrytm är genetiskt och ärftligt betingad.Forskning har visat att vår dygnsrytm styrs av de s. k. klockgenerna.- B-människor har ett inre dygn på 25 - 27 timmar medan däremot A-mäniskor har ett inre dygn på cirka 23 timmar.

Varje individ har sin egen dygnsrytm och sin egen känsla av tid och tidsplanering. Det finns många olika dygnsrytmer. De flesta människor är B-människor, dvs. att de har en 25 timmars dygnsrytm. Detta betyder att dessa människor har en tendens till att förlänga dygnet. B-människan har lätt för att hålla sig vaken om kvällen; men har svårare för att komma upp på morgonen. Detta är den tidpunkt på dygnet då A-människor är mest aktiva. Varje människa har en så kallad inre klocka som styrs av klockgenerna.

En B-människa har ett behov att vara vaken in på natten - t ex att gå och lägga sig klockan 01.00 - 02.00 och sedan sova lite längre på morgonen. Om en B-människa och en A-människa går och lägger sig samtidigt och sedan stiger upp samtidigt kommer de att uppleva morgonen annorlunda eftersom A-människans kroppstemperatur är högre än B-människans vid denna tidpunkt. B-människan har alltså stor anledning att känna sig håglös inför arbete då det biologiskt sett fortfarande är natt för B-människan.

Dessutom har en grupp forskare i Berlin kommit fram till att människor som är extrema A-människor har en avvikelse.

15 - 25% av befolkningen är B-människor.
10 - 15% är A-människor.
Resten av befolkningen är lätt A, lätt B eller mitt emellan.


http://www.b-samfundet.se/


hits