För sent, i tid - eller FÖR TIDIGT??!?

Åter har man drabbats av pendeltåg som legat i så god tid att de inte ens står kvar på perrongen med dörrarna öppna när korrekt tid just BLIR den minut som är angiven som tågets tid på aktuell station i tidtabellen.

Traditionellt har man väl aldrig upplevt pendeltågstrafiken på något annat sätt än att tiden i tidtabellen upplevs som ankomsttid till stationen i fråga, och att det har hört till ovanligheterna att tågen inkommit och än mindre avgått på den minut som stått i tidtabellen, men på senare tid har man verkligen fått lära sig att angiven tid i tidtabellen är tågets avgångstid från stationen.

Söndag 16 september missade jag pendeln mot stan kl 15.27 från Tullinge. Jag var ute i sista minuten och kom älgande min fyraminuters språngmarsch ner till stationen, så att jag till sist gick igenom spärren uppenbarligen tämligen exakt 15:27:00 och då får se att tåget som hade dundrat in på perrongen bortåt en minut tidigare har stängda dörrar, och på väg ut genom dörrarna till perrongen halar jag blixtsnabbt upp mobilen och ringer Fröken Ur. När jag inom någon sekund är uppkopplad hörs just pipet för 15:27:10. Tåget står fortfarande vid perrongen, men nya resenärer kan inte kliva på och har uppenbarligen så inte kunnat göra sedan innan klockan ens var 15:27. Ungefär när Johanna Östlund börjar deklamera angivelsen femton, tjugosju och tjugo - eller när hon håller på för fullt - börjar tåget åka.

Tåget som skulle antingen ankomma, avgå eller helst rimligen bägge delarna under den minut då klockan är 15:27 ankom alltså stationen och släppte på dem som redan stod på perrongen och väntade under den minut då korrekt tid var 15:26, stängde för fler passagerare innan klockan ens var 15:27 och det verkar som att personal på tåg som ligger extremt *i tid* strävar efter att avgå så fort som den minut som är avgångstid har börjat.

Jag var med om samma sak två eller tre gånger i våras också. Frapperande alla gånger - utom den första, då det var halvtimmestrafik en lördagmorgon och tilltaget kostade mig att behöva ta taxi, vilket jag dessutom glömde skicka in resegarantiblankett och kvitto om inom tre månader, grattis SL... - var att nästa tåg som man vackert fick vänta in i stället absolut inte låg lika hysteriskt före tidtabell, utan snarare ofta var någon eller några minuter ytterligare försenade dessutom. Man började känna det som att tågen bara kunde ligga så extremt tidigt om man inte själv redan stod säkert på perrongen.

Men i söndags höll det faktiskt i sig även med nästa tåg en kvart senare, avgångstid 15:42 från Tullinge. Tåget kom inrullande när klockan närmade sig 15:41 och hade stannat ordentligt och öppnat dörrarna vid pass 15:41:15 eller så. Jag hade givetvis sinnesnärvaro att kolla med Fröken Ur ordentligt alla hålltider nu med, i ren nyfikenhet och fascination. 15:41:50 stängdes dörrarna, och 15:42:10 körde tåget. I Flemingsberg blev det kvarhållet flera sekunder extra av ett sällskap som kom från stationens norra ände, och två invandrarmän väntade vid främsta dörren på en kvinna i deras sällskap så att hon också skulle få hinna med, men tåget var fortfarande i närmast "för" god tid till Huddinge, där jag skulle kliva av.

Jag gick fram till förarens dörr och hon kom fram och öppnade och jag frågade "i tid ska väl innebära just i tid, och inte för tidigt?" Hann kläcka ur mig att både hennes tåg och tåget innan hade stängt dörrarna för nya resenärer innan ens avgångstidens minut hade inletts, men hon snäste jäktat och irriterat av mig med att det väl var jag som hade en klocka som gick efter, och vände sig ifrån mig utan att lyssna på min invändning att det faktiskt var Fröken Ur jag hade konsulterat i telefonen bägge gångerna.

Här måste man i varje fall kräva skärpning, så här får det förbanne mig inte gå till. Har ett tåg avgångstid 15.27 ska man åtminstone kunna komma utspringande på perrongen och kunna få hinna med tåget någon del av den minut då klockan faktiskt är 15.27, det finns ingen som helst rim och reson i att det är så fort klockan blir 15.27 som det är dags att köra, och att tåget då kan ha stått inne ända sedan 15.25.45, det är inte 15.26 SL har avtalat med sina resenärer om att man ska befinna sig på perrongen för att få hinna med tåget, det är 15.27.

Klockan är 15.27 under en hel minut, och det optimala borde då vara att tajma in att ankomma mellan 15.27.00 och 15.27.15 och att efter ha släppt på folk under den minut då klockan är 15.27 stänga dörrarna 15.28.00 och sedan åka. Det är ju exakt vad som ska räcka för att sedan under normala omständigheter kunna passa in motsvarande minutangivelse för nästa station på precis samma sätt.


Och den arbetsgången skulle alla vara överens om att betrakta som *i tid*. Så som en del tåg har lyckats med konststycket att ligga tidsmässigt nu, det är rent bedrägligt och det är inte att ligga *i tid*, det är ligga inte bara på gränsen till, utan alldeles glasklart *för tidigt*.


Hellre väntar jag två minuter på ett två minuter försenat tåg eller missar en tid för att tåget jag kom precis i tid till avgick för tidigt. Det tror jag alla medresenärer är beredda att skriva under på.


Jag poängterar en gång till. Är avgångstiden angiven till 15.27 ska man inte kunna komma när korrekt tid är 15.27 och ha tåget kvar på perrongen, men omöjligt att kliva på för att dörrarna redan har stängts. Tåget borde i varje fall avgå tidigast 15.27.30 korrekt tid, eller så sent som möjligt under tiden 15.27. Ingen skulle tycka att det vore att ligga sent eller för sent.


Och vi i den stora allmänheten har nog alla betraktat tiderna i pendeltågens tidtabell som ankomsttid till stationen, inte avgångstid. Det är att tåget förväntas ankomma till stationen en angiven minut man kan förhålla sig till och planera utifrån ("det gäller att vara på perrongen senast till klockan 15.27"), inte att det ska avgå den minuten ("det gäller att vara på perrongen senast klockan... ja, räcker det med 15.26, eller vadå...?") - den ändringen innebär i praktiken en tidigareläggning av hela tidtabellen med ca en minut i allmänhetens medvetande.


Det borde väl inte vara så svårt att förstå för SL och Stockholmståg?


hits